Fuldspartling loft og vægge

Her et lokale som skal bruges til atelie'.

De "blændede" døre blændet helt. Vægge og loft spartlet, og glasfilt limet på.

Alt malet og nyt gulv på.